Welkom bij pbnt2

Iedere NT2-docent, die cursisten met een Arabische achtergrond les geeft, kent het herkennings- en uitspraakprobleem van onze letter p. Het is belangrijk om hier in de lessen structureel aandacht aan te besteden. pbnt2™ is een toegespitst en afgerond lespakket dat NT2-docenten daarbij ondersteunt.

pbnt2 is in 2017/2018 ontwikkeld door ondergetekende in het kader van de opleiding Gecertificeerd Docent NT2 aan de Hogeschool Utrecht. Ik heb daarbij medewerking gehad van ervaren NT2-docenten, een logopedist/NT2-docent en een universitair docent Arabisch.

Het doel van het werken met pbnt2 is dat cursisten bij wie dit probleem speelt, begrijpen dat:

  • het Nederlands de p heeft, een letterteken dat zij vanuit hun taalachtergrond niet kennen;
  • dat het uitspreken van de p als een b (wat zij meestal onbewust doen) aanleiding tot misverstanden kan geven of op zijn minst krompraterig overkomt. Daarom is het dus belangrijk dat ze de p correct gaan gebruiken. En dat geldt ook bij het schrijven.

pbnt2 bestaat uit een PDF-bestand met zwart-wit kopieerbare werkbladen op A4-formaat, A4-postertjes en instructies en tips voor docenten. Hierbij hoort een reeks auditieve oefeningen. Het materiaal is speciaal gemaakt voor pbnt2.
pbnt2 is bedoeld voor gebruik vanaf alfabetisering tot en met inburgering. De modulaire structuur en oplopende moeilijkheidsgraad maken het mogelijk om op allerlei manieren met pbnt2 te werken.

pbnt2 is gratis te downloaden op deze website en is vrij voor gebruik in onderwijspraktijksituaties. Ik ga ervan uit dat docenten NT2 er op een verantwoorde, professionele wijze mee om zullen gaan. Gedeeltelijk of geheel overnemen/opnemen van content (tekst/beeld/geluid) van lespakket pbnt2 door en in andere media is uitdrukkelijk verboden.

Ik wens u veel plezier en succes met pbnt2!

Jan van de Poel, 2018

Contact

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via

Download

Lespakket pbnt2 kunt u gratis downloaden.
Het betreft een ZIP-bestand van 12,5 MB met daarin alle werkmateriaal.